Em Về Miệt Thứ – Thanh Tuyền Ebony | Thần Tượng Bolero 2018 | Tập 5 – Vòng Tinh Hoa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThanh Tuyền Ebony hiện là bà mẹ của hai “thiên thần” lai đáng yêu, cô mang đến ca khúc “Em về miệt thứ” với giai điệu nhẹ nhàng với từng câu hát ngọt…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

46 Comments

 1. Trang Trần June 15, 2018 Reply
 2. lê linh June 15, 2018 Reply
 3. Thuy Hong June 15, 2018 Reply
 4. Doan hai Van June 15, 2018 Reply
 5. Nguyễn Hiền June 15, 2018 Reply
 6. Phạm Văn Hải June 15, 2018 Reply
 7. Tuấn Nguyễn June 15, 2018 Reply
 8. Tấn Lợi Bùi June 15, 2018 Reply
 9. thi thuy nguyen June 15, 2018 Reply
 10. Cuong Nguyen June 15, 2018 Reply
 11. Trong Nguyen June 15, 2018 Reply
 12. Muoi1975 Nguyenvan June 15, 2018 Reply
 13. izz well All June 15, 2018 Reply
 14. Lam Phan June 15, 2018 Reply
 15. Thang Pham June 15, 2018 Reply
 16. dung nguyen June 15, 2018 Reply
 17. Big bro' watch YT June 15, 2018 Reply
 18. Vũ Kha June 15, 2018 Reply
 19. Cuong Nguyen June 15, 2018 Reply
 20. Yenlinh Pham June 15, 2018 Reply
 21. dung nguyen June 15, 2018 Reply
 22. Hòa PALADIN June 15, 2018 Reply
 23. Hung Le June 15, 2018 Reply
 24. Ho Lien June 15, 2018 Reply
 25. Nhat anh Tran June 15, 2018 Reply
 26. Hiển Nguyễn June 15, 2018 Reply
 27. Khang Minh June 15, 2018 Reply
 28. Tri Tran June 15, 2018 Reply
 29. ngoc lieu June 15, 2018 Reply
 30. Ken Master Thai June 15, 2018 Reply
 31. Super choux June 15, 2018 Reply
 32. Trucly Nguyen June 15, 2018 Reply
 33. dien le June 15, 2018 Reply
 34. thu trang ta June 15, 2018 Reply
 35. Tho Truong June 15, 2018 Reply
 36. Nguyenthao Tran June 15, 2018 Reply
 37. Liên Nguyên June 15, 2018 Reply
 38. tuan sang bolero. June 15, 2018 Reply
 39. việt phạm June 15, 2018 Reply
 40. duy vo June 15, 2018 Reply

Leave a Reply