ĐAN NGUYÊN, LỆ QUYÊN, ĐÀM VĨNH HƯNG – Những tuyệt phẩm trữ tình nhạc vàng bolero hay nhất – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐAN NGUYÊN, LỆ QUYÊN, ĐÀM VĨNH HƯNG – Những tuyệt phẩm trữ tình nhạc vàng bolero hay nhất —– 01. Mưa Nửa Đêm 02. Sầu Tím Thiệp Hồng 03.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

35 Comments

 1. Lan Nguyen June 15, 2018 Reply
 2. Leyna Luong June 15, 2018 Reply
 3. hạnh hồng June 15, 2018 Reply
 4. Phuong Tran June 15, 2018 Reply
 5. Nguyen Tran June 15, 2018 Reply
 6. Tien Van June 15, 2018 Reply
 7. cha thang 3dung June 15, 2018 Reply
 8. kien nguyen June 15, 2018 Reply
 9. Tuấn Anh Lê June 15, 2018 Reply
 10. Ly Phan June 15, 2018 Reply
 11. Khach Nguyen June 15, 2018 Reply
 12. Trung Dinh June 15, 2018 Reply
 13. Thang Chau June 15, 2018 Reply
 14. Duy Manh Nguyen June 15, 2018 Reply
 15. Hung Truong June 15, 2018 Reply
 16. trang huynh June 15, 2018 Reply
 17. thien a June 15, 2018 Reply
 18. 邾 ok陵王 hay June 15, 2018 Reply
 19. Tuân Bùi June 15, 2018 Reply
 20. Tuân Bùi June 15, 2018 Reply
 21. Tuân Bùi June 15, 2018 Reply
 22. Duong Nguye June 15, 2018 Reply
 23. dien phanthanh June 15, 2018 Reply
 24. Jason Nguyen June 15, 2018 Reply
 25. tuan nguyen June 15, 2018 Reply
 26. Son Truong June 15, 2018 Reply
 27. thoai tran June 15, 2018 Reply
 28. Gấm Nguyễn June 15, 2018 Reply
 29. Đức Trọq BmT June 15, 2018 Reply
 30. Giang Ha xuan June 15, 2018 Reply

Leave a Reply