Chỉ có bạn bè thôi – Trường Vũ.flv – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMỗi lần nghe bài này lại nghĩ tới năm thứ nhất đại học…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Trung Hoàng June 15, 2018 Reply
  2. thai tuan chi June 15, 2018 Reply
  3. Huyền Trinh June 15, 2018 Reply
  4. Thanh Nguyen June 15, 2018 Reply
  5. Hue Tran June 15, 2018 Reply
  6. Duc Vu June 15, 2018 Reply
  7. Thúy Hảo Trần June 15, 2018 Reply

Leave a Reply