Buồn – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBuồn như ly rượu đầy Không có ai cùng cạn Buồn như ly rượu cạn Không còn rượu để say Buồn như trong một ngày Hai đứa không gặp mặt Buồn như khi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

35 Comments

 1. Ti Ly June 15, 2018 Reply
 2. Trang Vo June 15, 2018 Reply
 3. hoang bui June 15, 2018 Reply
 4. Hanh Van Phung June 15, 2018 Reply
 5. Oanh Nguyen June 15, 2018 Reply
 6. giang lu cam giang June 15, 2018 Reply
 7. L OVE June 15, 2018 Reply
 8. Mai Mai June 15, 2018 Reply
 9. Thao Thu June 15, 2018 Reply
 10. Thao Do June 15, 2018 Reply
 11. Phong Luu June 15, 2018 Reply
 12. Nhung Nguyen June 15, 2018 Reply
 13. QT Beautiful June 15, 2018 Reply
 14. Nj Huynh June 15, 2018 Reply
 15. Le Xuan June 15, 2018 Reply
 16. Thuy ngo danh June 15, 2018 Reply
 17. L OVE June 15, 2018 Reply
 18. Trang Minh June 15, 2018 Reply
 19. Huyenly Huyenly June 15, 2018 Reply
 20. Thinh Nguyen June 15, 2018 Reply
 21. Kha Tuan June 15, 2018 Reply
 22. Giao Thong Vũ June 15, 2018 Reply
 23. Chi Huỳnh June 15, 2018 Reply
 24. Thanh Chi June 15, 2018 Reply
 25. Van Nguyen June 15, 2018 Reply
 26. Ha Anh June 15, 2018 Reply
 27. ban ban June 15, 2018 Reply
 28. hồng nguyễn June 15, 2018 Reply
 29. Ngockhanh Luu June 15, 2018 Reply
 30. Mai Pháp's June 15, 2018 Reply
 31. anh duc June 15, 2018 Reply

Leave a Reply