Sương trắng miền quê ngoại – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm Sương trắng rơi vai tôi buốt lạnh mềm Chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau Nào những khi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

29 Comments

 1. vượng cù thị June 14, 2018 Reply
 2. Nghia Le June 14, 2018 Reply
 3. Gioi Nguyen June 14, 2018 Reply
 4. Gioi Nguyen June 14, 2018 Reply
 5. Tân Nguyễn June 14, 2018 Reply
 6. Vanthanhtt Van June 14, 2018 Reply
 7. An Hoang June 14, 2018 Reply
 8. Hung Nguyenvan June 14, 2018 Reply
 9. Lily Nguyen June 14, 2018 Reply
 10. Tang Khatran June 14, 2018 Reply
 11. Nguyễn Thùy June 14, 2018 Reply
 12. Hùng Mạnh June 14, 2018 Reply
 13. quan duongquan June 14, 2018 Reply
 14. sang nguyen June 14, 2018 Reply
 15. Chung Hoang Van June 14, 2018 Reply
 16. Viet Le van June 14, 2018 Reply
 17. lãng tử June 14, 2018 Reply
 18. Ta nguyen dang June 14, 2018 Reply
 19. Duy Nguyenhoang June 14, 2018 Reply
 20. Dj Bin Còi June 14, 2018 Reply
 21. thanh phạm June 14, 2018 Reply
 22. KimAnh Chung June 14, 2018 Reply
 23. Diệu Phương June 14, 2018 Reply
 24. Quoc Dinh June 14, 2018 Reply
 25. Tran Nguyenvan June 14, 2018 Reply
 26. quang tran June 14, 2018 Reply

Leave a Reply