Phi Nhung & Mạnh Quỳnh – LK Lại Nhớ Người Yêu & Ước Mộng Đôi Ta / PBN 96 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhi Nhung & Mạnh Quỳnh – LK Lại Nhớ Người Yêu (Giao Tiên) & Ước Mộng Đôi Ta (Đài Phương Trang) PBN 96 – Nhạc Yêu Cầu 2 ©2009 published by Thuy …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

29 Comments

 1. hue minh June 14, 2018 Reply
 2. tuyetchi nguyen June 14, 2018 Reply
 3. Hoangnam Huong June 14, 2018 Reply
 4. 경권 June 14, 2018 Reply
 5. 경권 June 14, 2018 Reply
 6. 휀 휀 June 14, 2018 Reply
 7. Soái Nguyễn Duy June 14, 2018 Reply
 8. Minh Nguyệt June 14, 2018 Reply
 9. Lan Nguyen June 14, 2018 Reply
 10. Tèo Lê June 14, 2018 Reply
 11. khunniecutie June 14, 2018 Reply
 12. thuy dothi June 14, 2018 Reply
 13. 林蔡說 June 14, 2018 Reply
 14. Mymy Salam June 14, 2018 Reply
 15. Giang Nguyễn June 14, 2018 Reply
 16. Soái Nguyễn Duy June 14, 2018 Reply
 17. Minh Tien nguyen June 14, 2018 Reply
 18. khunniecutie June 14, 2018 Reply
 19. Le Nguyen June 14, 2018 Reply
 20. michael anh2004 June 14, 2018 Reply
 21. michael anh2004 June 14, 2018 Reply
 22. KÊNH GIẢI TRÍ June 14, 2018 Reply
 23. Van Le June 14, 2018 Reply
 24. michael anh2004 June 14, 2018 Reply
 25. Quyen Nguyen June 14, 2018 Reply
 26. Huong Pham June 14, 2018 Reply
 27. kha van June 14, 2018 Reply

Leave a Reply