Bài Không Tên Cuối Cùng (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) – Lệ Quyên, Tuấn Ngọc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát: Bài Không Tên Cuối Cùng-Lệ Quyên Tác Giả: Vũ Thành An Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn đau đã nhiều rồi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Tran Tham June 14, 2018 Reply
 2. Ket Nguyen June 14, 2018 Reply
 3. chí chung lê June 14, 2018 Reply
 4. Bích Thị Bích June 14, 2018 Reply
 5. Bối Bối June 14, 2018 Reply
 6. Dung Tranchi June 14, 2018 Reply
 7. Duy Tuấn June 14, 2018 Reply
 8. Võ Tấn Ngọc June 14, 2018 Reply
 9. Manh Dang June 14, 2018 Reply
 10. Khuê Nguyễn June 14, 2018 Reply
 11. Loan Le June 14, 2018 Reply
 12. Hiếu phạm June 14, 2018 Reply
 13. kenman5967 June 14, 2018 Reply
 14. Vienkhachfi June 14, 2018 Reply
 15. Saigon Bô Zart June 14, 2018 Reply
 16. Sỹ Huy June 14, 2018 Reply
 17. hung chung June 14, 2018 Reply
 18. ân bui June 14, 2018 Reply
 19. Trưởng Nguyễn June 14, 2018 Reply
 20. nga hà June 14, 2018 Reply
 21. Minh Châu June 14, 2018 Reply
 22. thanh dung June 14, 2018 Reply
 23. Thơm Nguyễn June 14, 2018 Reply
 24. Khoai Lang June 14, 2018 Reply

Leave a Reply