Mưa bay trong đời – Duy Khánh thu âm trước 1975) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMưa bay trong đời Sáng tác và trình bày: Duy Khánh Em, từ đâu đến em ?? Đường mưa lên lối dìu theo bước đêm, Về đâu hỡi em, ngoài kia mây gió, lá xanh…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. Hieu Lu June 13, 2018 Reply
 2. bui sang June 13, 2018 Reply
 3. Hien Thai June 13, 2018 Reply
 4. Dau Go June 13, 2018 Reply
 5. Nguyen Thuy Hong June 13, 2018 Reply
 6. Steffie Trinh June 13, 2018 Reply
 7. Ho Nguyenlong June 13, 2018 Reply
 8. Sir Roberto June 13, 2018 Reply
 9. Cognacandcoke June 13, 2018 Reply
 10. cuong nguyen van June 13, 2018 Reply
 11. TecGamer 326 June 13, 2018 Reply
 12. Le Duy Dang June 13, 2018 Reply
 13. Yose Yoda June 13, 2018 Reply

Leave a Reply