Đĩa Gốc: Tiếng Hát Thanh Tuyền Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

45 Comments

 1. Tien Nguyen June 13, 2018 Reply
 2. Dong Pham June 13, 2018 Reply
 3. mjnhthanh tran June 13, 2018 Reply
 4. Hạnh Phạm June 13, 2018 Reply
 5. Da Thieu June 13, 2018 Reply
 6. Phuong Tran June 13, 2018 Reply
 7. Phuong Tran June 13, 2018 Reply
 8. Sao Lai June 13, 2018 Reply
 9. tranglinkate2009 June 13, 2018 Reply
 10. Hao Hao June 13, 2018 Reply
 11. Hao Hao June 13, 2018 Reply
 12. Cuong Huynh June 13, 2018 Reply
 13. Tuan tran June 13, 2018 Reply
 14. Vo Thai Nguyen June 13, 2018 Reply
 15. thanh danh nguyen June 13, 2018 Reply
 16. phố Ngọc gara June 13, 2018 Reply
 17. Co Bui Van June 13, 2018 Reply
 18. ngoc ngu June 13, 2018 Reply
 19. Hữu Lộc Audio June 13, 2018 Reply
 20. Tân Huỳnh June 13, 2018 Reply
 21. Tân Huỳnh June 13, 2018 Reply
 22. Nhạc Bolero June 13, 2018 Reply
 23. Tài Vuong June 13, 2018 Reply
 24. Pho Đỗ ka ka. June 13, 2018 Reply
 25. Chien Hoang June 13, 2018 Reply
 26. Chien Hoang June 13, 2018 Reply
 27. Dung N.H June 13, 2018 Reply
 28. Minh Hai Le June 13, 2018 Reply
 29. Nt2 Dt June 13, 2018 Reply
 30. Van Phong Nguyen June 13, 2018 Reply
 31. Ky Vo Van June 13, 2018 Reply
 32. Văn Lưu Thanh June 13, 2018 Reply
 33. Huong Phan Trong June 13, 2018 Reply
 34. lan hua ton June 13, 2018 Reply
 35. Nga Trần June 13, 2018 Reply
 36. Mr Tới June 13, 2018 Reply
 37. hung dao June 13, 2018 Reply
 38. hung dao June 13, 2018 Reply
 39. Ender Bellamy June 13, 2018 Reply
 40. Kimphung Ngo June 13, 2018 Reply

Leave a Reply