xin đừng trách đa đa – quang lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnRồi con chim đa đa, ngẩn ngơ đứng trông về chốn xa. Còn âm vang câu ca, ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru nghe mênh mông, ngày đưa tiễn em dời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. lodika trung June 12, 2018 Reply
  2. Lĩnh Hồng June 12, 2018 Reply
  3. 47 phút 19 giờ June 12, 2018 Reply
  4. Hung Cao June 12, 2018 Reply
  5. Hung Tran June 12, 2018 Reply
  6. Hoa Le June 12, 2018 Reply
  7. Ta Ta là June 12, 2018 Reply

Leave a Reply