Livestream Liveshow Đan Nguyên mới nhất – Sầu Tím Thiệp Hồng – Show diễn ngày 03/06/2018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐan Nguyên Livestream mới nhất – Sầu Tím Thiệp Hồng – hát cùng Băng Tâm trong Show diễn ngày 03/06/2018 Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. duc truong Doanh June 12, 2018 Reply
  2. duc truong Doanh June 12, 2018 Reply
  3. duc truong Doanh June 12, 2018 Reply
  4. Oanh Kim June 12, 2018 Reply
  5. melanie chen June 12, 2018 Reply
  6. anh vân June 12, 2018 Reply
  7. Lee Shin June 12, 2018 Reply

Leave a Reply