Con Đường Xưa Em Đi – Hoàng Thục Linh (Video Music) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCon Đường Xưa Em Đi Sáng tác: Châu Kỳ – Hồ Đình Phương Con đường xưa em đi Vàng lên mái tóc thề Ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vu quy Khách qua …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. quannga99 June 12, 2018 Reply
  2. Đỗ Minh Thăng June 12, 2018 Reply
  3. HT L June 12, 2018 Reply
  4. Bao Thu June 12, 2018 Reply
  5. BaTiep Nguyen June 12, 2018 Reply
  6. T. N June 12, 2018 Reply
  7. Binh Nguyen June 12, 2018 Reply

Leave a Reply