Khánh Bình , Quang Lê hát tặng SN Hoài Linh 18/12/2014 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhánh Bình hát song ca cùng Quang Lê tặng sinh nhật Nghệ sĩ Hoài Linh trong buổi tối 18/12/2014.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

48 Comments

 1. hài hữu ích June 11, 2018 Reply
 2. Thuan Pham June 11, 2018 Reply
 3. Truong Phan June 11, 2018 Reply
 4. Hoangson Man June 11, 2018 Reply
 5. Tam minhtam June 11, 2018 Reply
 6. Hoang Nguyen June 11, 2018 Reply
 7. Bien Pham June 11, 2018 Reply
 8. Dũng Hoàng June 11, 2018 Reply
 9. Điền Vinh June 11, 2018 Reply
 10. Định Trịnh June 11, 2018 Reply
 11. IDGAF HOE June 11, 2018 Reply
 12. IDGAF HOE June 11, 2018 Reply
 13. 12 12 June 11, 2018 Reply
 14. hương hoang June 11, 2018 Reply
 15. cam tien June 11, 2018 Reply
 16. Trinh Tô Thị June 11, 2018 Reply
 17. Nguyet Nguyen June 11, 2018 Reply
 18. John P June 11, 2018 Reply
 19. Quoc Viet June 11, 2018 Reply
 20. thanh huynh June 11, 2018 Reply
 21. Dacoda Da June 11, 2018 Reply
 22. Đình Phuong June 11, 2018 Reply
 23. Cuong ChuaCay June 11, 2018 Reply
 24. Hanh Dang June 11, 2018 Reply
 25. Sir Đức June 11, 2018 Reply
 26. Huong Ha June 11, 2018 Reply
 27. Quy Tran June 11, 2018 Reply
 28. Chien Van June 11, 2018 Reply
 29. Định Đinh June 11, 2018 Reply
 30. Son Truongthanh June 11, 2018 Reply
 31. cuong do June 11, 2018 Reply
 32. son tien June 11, 2018 Reply
 33. Ngoc Lê June 11, 2018 Reply
 34. Gg Gg June 11, 2018 Reply
 35. Trang Hong June 11, 2018 Reply
 36. Duy Khuong June 11, 2018 Reply
 37. Lan Anh Do June 11, 2018 Reply
 38. khoai to June 11, 2018 Reply
 39. Gjj Hggg June 11, 2018 Reply
 40. Gjj Hggg June 11, 2018 Reply

Leave a Reply