ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI – DUY KHÁNH – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát: Để trả lời một câu hỏi Sáng tác: Trúc Phương Trình bày: Duy Khanh & Hương Lan Lời bài hát (cung cấp bởi bạn khanh trinh): Lời Bài Hát Một nửa…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. phuong tran June 11, 2018 Reply
 2. phuong nguyen June 11, 2018 Reply
 3. Tuan Pham June 11, 2018 Reply
 4. Khoa Nguyễn Trí June 11, 2018 Reply
 5. Triet Nguyen June 11, 2018 Reply
 6. Vu Phan June 11, 2018 Reply
 7. truong ho June 11, 2018 Reply
 8. duong tran June 11, 2018 Reply
 9. Fabuluo Slimey June 11, 2018 Reply
 10. Tung Lam Nguyen June 11, 2018 Reply
 11. Linh Đang June 11, 2018 Reply
 12. cuc ho June 11, 2018 Reply
 13. Hautrong92 Nguyen June 11, 2018 Reply
 14. Quy Nguyen June 11, 2018 Reply
 15. Giang Triệu June 11, 2018 Reply
 16. Ngoc Nguyễn June 11, 2018 Reply
 17. Dang Dang June 11, 2018 Reply
 18. Vo Tong June 11, 2018 Reply

Leave a Reply