Ảo ảnh – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnẢo ảnh – Y Vân CS: Lệ Quyên — Yêu cho biết sao đêm dài Cho quen với nồng cay Yêu cho thấy bao lâu đài Chỉ còn vài trang giấy dòng mực xanh còn đấy Hứa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Hà Trần June 11, 2018 Reply
  2. Khoi Nguyen June 11, 2018 Reply
  3. Jourushou- Sama June 11, 2018 Reply
  4. Ngan Nguyen June 11, 2018 Reply
  5. tung nguyen June 11, 2018 Reply
  6. xuan quan June 11, 2018 Reply
  7. CHI TRẦN June 11, 2018 Reply
  8. Bun-Bo Hue June 11, 2018 Reply
  9. Phan Loc June 11, 2018 Reply

Leave a Reply