Sầu Tím Thiệp Hồng – Quang Lê & Lệ Quyên 2016 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSầu Tím Thiệp Hồng – Quang Lê & Lệ Quyên 2016 Sau Tim Thiep Hong| Quang Le ft Le Quyen 2016 Lời bài hát: Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Nhan Pham June 10, 2018 Reply
 2. Arat Vung June 10, 2018 Reply
 3. thao chu June 10, 2018 Reply
 4. Rain Nguyen June 10, 2018 Reply
 5. Hoan Nguyen June 10, 2018 Reply
 6. Khanh Lê June 10, 2018 Reply
 7. Hoji Tran June 10, 2018 Reply
 8. Ha Thu June 10, 2018 Reply
 9. Ky Lau June 10, 2018 Reply
 10. Anh Nguyen June 10, 2018 Reply
 11. Tuyen Pham June 10, 2018 Reply
 12. Ruby Oc June 10, 2018 Reply
 13. Lee Khaq June 10, 2018 Reply
 14. Hồng Vũ June 10, 2018 Reply
 15. Thinh Pham June 10, 2018 Reply
 16. Thinh Nguyen June 10, 2018 Reply
 17. Van Bui June 10, 2018 Reply
 18. gádjhg ạkja June 10, 2018 Reply
 19. manh huu June 10, 2018 Reply
 20. Hà Lê June 10, 2018 Reply
 21. Lộc Đoàn June 10, 2018 Reply
 22. Khánh Quốc June 10, 2018 Reply
 23. Khánh Quốc June 10, 2018 Reply
 24. Hiếu Trần June 10, 2018 Reply

Leave a Reply