Anh Là Ai – Thế Sơn (hát live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMột bài hát nổi tiếng để nói lên tấm lòng yêu nước của nhạc sĩ Việt Khang. * Đệm tây ban cầm: Ngọc Trác.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. Tam Nguyen June 10, 2018 Reply
 2. tinh au June 10, 2018 Reply
 3. Phuonglinh Nguyen June 10, 2018 Reply
 4. luuly phamngoc June 10, 2018 Reply
 5. PHU phạm June 10, 2018 Reply
 6. PHU phạm June 10, 2018 Reply
 7. chung dao June 10, 2018 Reply
 8. chung dao June 10, 2018 Reply
 9. Khai Tướng Kê June 10, 2018 Reply
 10. Hữu Hạnh June 10, 2018 Reply
 11. Jimmy Kieu June 10, 2018 Reply
 12. Nga Truong June 10, 2018 Reply
 13. Lam4 Nguyen June 10, 2018 Reply
 14. Angélique P. June 10, 2018 Reply
 15. Hung Nguyen June 10, 2018 Reply
 16. Hung Nguyen June 10, 2018 Reply
 17. Lam4 Nguyen June 10, 2018 Reply
 18. khanh dinh June 10, 2018 Reply
 19. hamtataclone June 10, 2018 Reply
 20. hamtataclone June 10, 2018 Reply
 21. John Tammy June 10, 2018 Reply

Leave a Reply