Xin làm người xa lạ – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXin làm người xa lạ – Đan Nguyên Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi Còn gì đâu em, thôi còn đến xót xa thêm Đoạn đường ta đi, còn dài lê thê…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. vinh pham June 9, 2018 Reply
 2. Long Trang June 9, 2018 Reply
 3. Thanhphong Ng June 9, 2018 Reply
 4. Thien Nguyen June 9, 2018 Reply
 5. Vy Ho June 9, 2018 Reply
 6. Good Man June 9, 2018 Reply
 7. Hieu Minh June 9, 2018 Reply
 8. Hung Tran June 9, 2018 Reply
 9. Thu Ha Pham June 9, 2018 Reply
 10. Long Tran June 9, 2018 Reply
 11. motngay _denho June 9, 2018 Reply
 12. Yên Lê June 9, 2018 Reply
 13. Princess Đan June 9, 2018 Reply
 14. Lan Nguyen June 9, 2018 Reply
 15. Trinh nguyen June 9, 2018 Reply
 16. Le Quynh June 9, 2018 Reply
 17. Thu Hang Tran June 9, 2018 Reply
 18. Ly Mai June 9, 2018 Reply
 19. ha phuong June 9, 2018 Reply

Leave a Reply