Tình Là Sợi Tơ – Hoàng Lan, Mỹ Huyền, Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTHUY NGA CD 123 1. LIÊN KHUC 1 Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ Duyên Tình Gạo Trắng Trăng Thanh Khúc Hát Ân Tình 2. LIÊN KHÚC 2 (10:37) Về …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Truong Nguyen June 9, 2018 Reply
 2. Quôc Mơi June 9, 2018 Reply
 3. Hien Truong June 9, 2018 Reply
 4. Trang Nguyen June 9, 2018 Reply
 5. sang tran June 9, 2018 Reply
 6. Pham Nguyen June 9, 2018 Reply
 7. tran lam June 9, 2018 Reply
 8. Đ V N June 9, 2018 Reply
 9. Đ V N June 9, 2018 Reply
 10. Đ V N June 9, 2018 Reply
 11. Đ V N June 9, 2018 Reply
 12. Đ V N June 9, 2018 Reply
 13. Đ V N June 9, 2018 Reply
 14. Đ V N June 9, 2018 Reply
 15. Đ V N June 9, 2018 Reply
 16. thanh tam Nguyen June 9, 2018 Reply
 17. Nam Nam June 9, 2018 Reply
 18. BéMộngMơ June 9, 2018 Reply
 19. Hieu Huynh June 9, 2018 Reply
 20. Ngân Viên June 9, 2018 Reply
 21. Bảo Châu June 9, 2018 Reply
 22. Tu Tran June 9, 2018 Reply
 23. Tu Tran June 9, 2018 Reply
 24. Tài Phạm June 9, 2018 Reply
 25. Khoe Vo June 9, 2018 Reply
 26. Nguyen Phuong June 9, 2018 Reply

Leave a Reply