Mưa Trên Phố Huế – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Ca Xứ Huế (Karaoke DVD): Các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của cố đô Huế: Khúc Tình Ca Xứ Huế, Thương Về Miền Trung, Mưa Trên Phố Huế, Thương Về Cố.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

32 Comments

 1. vu pham June 9, 2018 Reply
 2. vu pham June 9, 2018 Reply
 3. Mon Tú June 9, 2018 Reply
 4. Tuan Nguyen June 9, 2018 Reply
 5. Tuấn Lý June 9, 2018 Reply
 6. Pha Chế Công June 9, 2018 Reply
 7. cường phạm June 9, 2018 Reply
 8. Nhan Thanh June 9, 2018 Reply
 9. le cuong June 9, 2018 Reply
 10. Minh Truong June 9, 2018 Reply
 11. Dai Trang June 9, 2018 Reply
 12. hoang tran June 9, 2018 Reply
 13. Than Nguyendinh June 9, 2018 Reply
 14. Phạm Hoàng June 9, 2018 Reply
 15. Phuong Hoang June 9, 2018 Reply
 16. HUY NGÔ NGỌC June 9, 2018 Reply
 17. HUY NGÔ NGỌC June 9, 2018 Reply
 18. Quang Bình June 9, 2018 Reply
 19. Chinhcuong Ho June 9, 2018 Reply
 20. tuat ludinh June 9, 2018 Reply
 21. tam truongminh June 9, 2018 Reply
 22. quydon le June 9, 2018 Reply
 23. quydon le June 9, 2018 Reply
 24. Hoàng Long June 9, 2018 Reply
 25. huong nguyen June 9, 2018 Reply
 26. Khanh Nguyễn June 9, 2018 Reply
 27. danh nguyễn June 9, 2018 Reply

Leave a Reply