Lệ Quyên – Ai Khổ Vì Ai – Nhạc Vàng Tuyển ChọnShot LIVE at the Dem Tinh Nhan concert by NugensMedia.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

  1. sơn lê June 9, 2018 Reply
  2. Phúc Plus June 9, 2018 Reply
  3. Tue Nguyenthien June 9, 2018 Reply
  4. thụy vy June 9, 2018 Reply
  5. 阮小翠 June 9, 2018 Reply
  6. sang vang June 9, 2018 Reply
  7. minh nguyen June 9, 2018 Reply
  8. Kunz Ken June 9, 2018 Reply
  9. trieu tien June 9, 2018 Reply
  10. Toan Bui June 9, 2018 Reply

Leave a Reply