Hoa Trinh Nữ – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHoa Trinh Nữ Tác giả: Trần Thiện Thanh Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi là hoa Trinh Nữ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Tân Nguyễn June 9, 2018 Reply
  2. Hiền Phạm June 9, 2018 Reply
  3. Thanh Bui June 9, 2018 Reply
  4. Thanh Bui June 9, 2018 Reply
  5. Hung Ho June 9, 2018 Reply
  6. khang hoang June 9, 2018 Reply
  7. Phat Le June 9, 2018 Reply
  8. Duong Tran June 9, 2018 Reply

Leave a Reply