Đưa Em Vào Hạ – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐưa Em Vào Hạ Tác giả: Trầm Tử Thiêng Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá Tiếng nỉ tiếng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Nguyen Nhat June 9, 2018 Reply
 2. Trường Quang June 9, 2018 Reply
 3. Thach Trung June 9, 2018 Reply
 4. Minh Lu June 9, 2018 Reply
 5. Rain Nguyen June 9, 2018 Reply
 6. Phoenix Nguyen June 9, 2018 Reply
 7. sary phuc June 9, 2018 Reply
 8. Ngoc Huong June 9, 2018 Reply
 9. Trường Quang June 9, 2018 Reply
 10. Tien Sam June 9, 2018 Reply
 11. bombom bom June 9, 2018 Reply
 12. minh vu June 9, 2018 Reply
 13. Đến Hồ June 9, 2018 Reply
 14. Đến Hồ June 9, 2018 Reply
 15. Gý Minh June 9, 2018 Reply
 16. Hắc Tê Xê June 9, 2018 Reply
 17. Minh Thang Vu June 9, 2018 Reply
 18. du chu van June 9, 2018 Reply
 19. Nam Nguuem June 9, 2018 Reply
 20. Cho Thuê Xe June 9, 2018 Reply
 21. Cho Thuê Xe June 9, 2018 Reply
 22. Tien Le June 9, 2018 Reply
 23. Phương Hà June 9, 2018 Reply
 24. toa tran June 9, 2018 Reply

Leave a Reply