Chuyện Ba Mùa Mưa – Quang Lê [HD] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ Chuyện lòng tui kể cách đây đã ba mùa mưa Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người Nguyện tròn thương…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Hoanh Nguyen June 9, 2018 Reply
 2. Lan Anh Dao June 9, 2018 Reply
 3. what what June 9, 2018 Reply
 4. Far Funny June 9, 2018 Reply
 5. Ly Bui June 9, 2018 Reply
 6. Viet Bui June 9, 2018 Reply
 7. duyen huỳnh June 9, 2018 Reply
 8. Hoanh Nguyen June 9, 2018 Reply
 9. Thanh Bùi June 9, 2018 Reply
 10. Đỗ Văn Tấn June 9, 2018 Reply
 11. Phuong Nguyen June 9, 2018 Reply
 12. Thanh Hoang June 9, 2018 Reply
 13. tren kon June 9, 2018 Reply
 14. Hoàng Híp June 9, 2018 Reply
 15. Hien Doan Thi June 9, 2018 Reply
 16. Dasdsa Eqweq June 9, 2018 Reply
 17. vietducdang Dang June 9, 2018 Reply
 18. Phu Dinh June 9, 2018 Reply
 19. Dung Nguyen June 9, 2018 Reply
 20. Hoa Nguyễn June 9, 2018 Reply

Leave a Reply