Chiều Tây Đô – Hoàng Thục Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMột đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về Thăm quê xưa với vườn cau thề Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô Bờ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Nguyen Vuong June 9, 2018 Reply
 2. Thắng Nguyễn June 9, 2018 Reply
 3. Tam Nguyễn June 9, 2018 Reply
 4. Ty Truong June 9, 2018 Reply
 5. Ngôn Châm June 9, 2018 Reply
 6. liem Ha June 9, 2018 Reply
 7. liem Ha June 9, 2018 Reply
 8. Ta Quoc Nam June 9, 2018 Reply
 9. Linh Chieng June 9, 2018 Reply
 10. Linh Chieng June 9, 2018 Reply
 11. Long Tư long June 9, 2018 Reply
 12. Định nguyễn June 9, 2018 Reply
 13. lan anh Nguyễn June 9, 2018 Reply
 14. Thanh TUAN HUA June 9, 2018 Reply
 15. Yen Phan June 9, 2018 Reply
 16. BacKy Cho June 9, 2018 Reply
 17. IraqSoldier1000 June 9, 2018 Reply
 18. Giau Dinh Quang June 9, 2018 Reply
 19. Purth Beggjns June 9, 2018 Reply
 20. N S June 9, 2018 Reply
 21. Như Huỳnh June 9, 2018 Reply
 22. Thien Nguyen June 9, 2018 Reply
 23. hoai tran June 9, 2018 Reply
 24. Huy Huynh June 9, 2018 Reply
 25. Luan Bao June 9, 2018 Reply
 26. Chien Chien June 9, 2018 Reply
 27. Tuan Tu Thai June 9, 2018 Reply

Leave a Reply