Ai Ra Xứ Huế – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Ca Xứ Huế (Karaoke DVD): Các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của cố đô Huế: Khúc Tình Ca Xứ Huế, Thương Về Miền Trung, Mưa Trên Phố Huế, Thương Về Cố.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. Huỳnh Lâm June 9, 2018 Reply
 2. Thi Truong June 9, 2018 Reply
 3. ĐỨC VỊ June 9, 2018 Reply
 4. Giang Ngo June 9, 2018 Reply
 5. Hoang Minh June 9, 2018 Reply
 6. Phạm Hoàng June 9, 2018 Reply
 7. HUY NGÔ NGỌC June 9, 2018 Reply
 8. Quan Hoang June 9, 2018 Reply
 9. Vinh Nguyen June 9, 2018 Reply
 10. Torres Nhân June 9, 2018 Reply
 11. Na Lam June 9, 2018 Reply
 12. Nd Bn June 9, 2018 Reply
 13. ung phi khanh June 9, 2018 Reply

Leave a Reply