Trên bến sông buồn – Hương Lan, Thanh Tuyền [Vân Sơn 35 – Tình người viễn xứ] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrên bến sông buồn – Hương Lan, Thanh Tuyền [Vân Sơn 35 – Tình người viễn xứ] Đăng ký kênh ở đây nhé: http://yeah1.net/vanson Tuyễn tập hài Hoài Linh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Nhan Nguyen June 8, 2018 Reply
 2. Gold Storest June 8, 2018 Reply
 3. Anh Mỹ channel June 8, 2018 Reply
 4. 阮明 伦 June 8, 2018 Reply
 5. Tuan Le June 8, 2018 Reply
 6. Dong The June 8, 2018 Reply
 7. Dong The June 8, 2018 Reply
 8. Ut Lon Danh June 8, 2018 Reply
 9. Ut Lon Danh June 8, 2018 Reply
 10. le trung hieu June 8, 2018 Reply
 11. Phi Song Quỳnh June 8, 2018 Reply
 12. phong le June 8, 2018 Reply
 13. Bảo Văn June 8, 2018 Reply
 14. huong tran June 8, 2018 Reply
 15. iu10 be June 8, 2018 Reply
 16. Duc Tho Vo June 8, 2018 Reply
 17. Kim Nguyễn June 8, 2018 Reply
 18. Duc Tho Vo June 8, 2018 Reply
 19. Phu Dang June 8, 2018 Reply
 20. ngô cường June 8, 2018 Reply
 21. Thanh Chu June 8, 2018 Reply
 22. Xuan Thao Nguyen June 8, 2018 Reply
 23. đông anh June 8, 2018 Reply
 24. NGUYEN HAI DUONG June 8, 2018 Reply
 25. GiaHan Nguyen June 8, 2018 Reply
 26. Bùi Nhật Khoa June 8, 2018 Reply
 27. Duong Tran June 8, 2018 Reply

Leave a Reply