Tình Em Biển Rộng Sông Dài – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHòa Bình ơi!Tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng , tình yêu em tát cạn biển đông. Hòa Bình ơi ơi Hòa bình ơi! sao em nỡ lòng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

26 Comments

 1. ton lão June 8, 2018 Reply
 2. Nhạc Music June 8, 2018 Reply
 3. SaLem Trường June 8, 2018 Reply
 4. Toan Bui June 8, 2018 Reply
 5. Nhan Pham June 8, 2018 Reply
 6. Tuan Pham June 8, 2018 Reply
 7. Thanh Nguyen June 8, 2018 Reply
 8. Xá Nguyễn June 8, 2018 Reply
 9. Khanh Tran June 8, 2018 Reply
 10. Nghia Hoang June 8, 2018 Reply
 11. Binhyen Ngay June 8, 2018 Reply
 12. Hiep Nguyen June 8, 2018 Reply
 13. thanh thanh Dao June 8, 2018 Reply
 14. Hoa Hoang June 8, 2018 Reply
 15. Sơn Phan June 8, 2018 Reply
 16. Anh Kim June 8, 2018 Reply
 17. Tín Hoàng June 8, 2018 Reply
 18. Minh Chien June 8, 2018 Reply
 19. Pham Phuoc June 8, 2018 Reply

Leave a Reply