Tình Bolero | Danh ca Phương Dung – Giao Linh – Họa Mi: LK Chuyến tàu hoàng hôn – Hai chuyến tàu đêm – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChương trình Tình Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của sữa đậu nành Numer One Soya.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. My Thi June 8, 2018 Reply
 2. Tam Tran June 8, 2018 Reply
 3. long huỳnh June 8, 2018 Reply
 4. Kim phung Quach June 8, 2018 Reply
 5. Thi Thanh Hoang June 8, 2018 Reply
 6. tô huỳnh June 8, 2018 Reply
 7. Võ Minh Nhí June 8, 2018 Reply
 8. Nam Neo June 8, 2018 Reply
 9. Kính Cận June 8, 2018 Reply
 10. Hoang Nghia June 8, 2018 Reply
 11. Tran Anh June 8, 2018 Reply
 12. Xuan Nguyen June 8, 2018 Reply
 13. tanbanban June 8, 2018 Reply
 14. hoa Hoa June 8, 2018 Reply
 15. Hung Pham June 8, 2018 Reply
 16. Long Tang June 8, 2018 Reply
 17. Dinhphuong Vu June 8, 2018 Reply
 18. Sóng Âm June 8, 2018 Reply
 19. nga pham June 8, 2018 Reply
 20. kha phan June 8, 2018 Reply
 21. Linh Le June 8, 2018 Reply
 22. Lam4 Nguyen June 8, 2018 Reply
 23. Minh vannguyen June 8, 2018 Reply

Leave a Reply