Quang Lê & Tâm Đoan 5M Music – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê & Tâm Đoan live at the Harrahs Casino New Orleans LA, with Strikers Band Sept 6 2014, www.5mmusic.com.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. Binh Nguyen June 8, 2018 Reply
 2. Lâm Lê June 8, 2018 Reply
 3. Tiểu Hiền June 8, 2018 Reply
 4. Thuy Nguyen June 8, 2018 Reply
 5. Tuyet Trinh Le June 8, 2018 Reply
 6. 웬티느엉 June 8, 2018 Reply
 7. Recca Ji June 8, 2018 Reply
 8. kumina112 Tuan June 8, 2018 Reply
 9. Timothy Chung June 8, 2018 Reply
 10. Nghia Truong June 8, 2018 Reply
 11. Huynhthanh Tam June 8, 2018 Reply
 12. Toan Truong June 8, 2018 Reply
 13. Malentino Vanda June 8, 2018 Reply

Leave a Reply