CD Đan Nguyên – Ngày Em Đi (TNCD582) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTNCD 582 – ĐAN NGUYÊN / NGÀY EM ĐI 1. Mười Năm Tình Cũ 2. Không Còn Nhớ Người Yêu (5:30) 3. Duyên Phận – Như Quỳnh & Đan Nguyên (10:23) 4.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

31 Comments

 1. Ngan Pham June 8, 2018 Reply
 2. Khoa Ngo June 8, 2018 Reply
 3. Thu Ha Pham June 8, 2018 Reply
 4. linh le hoang June 8, 2018 Reply
 5. doan tran June 8, 2018 Reply
 6. Th Nguyễn June 8, 2018 Reply
 7. Khoi Nguyen June 8, 2018 Reply
 8. Thu Ha Pham June 8, 2018 Reply
 9. kim Hong June 8, 2018 Reply
 10. TÔ FAN TRUNG June 8, 2018 Reply
 11. TRANG NGUYEN June 8, 2018 Reply
 12. Thu Ha Pham June 8, 2018 Reply
 13. Thu Ha Pham June 8, 2018 Reply
 14. Thanh Võ Ngọc June 8, 2018 Reply
 15. Thanh Võ Ngọc June 8, 2018 Reply
 16. Thanh Võ Ngọc June 8, 2018 Reply
 17. Thanh Võ Ngọc June 8, 2018 Reply
 18. Thanh Võ Ngọc June 8, 2018 Reply
 19. Thao Phuong June 8, 2018 Reply
 20. Tien Le June 8, 2018 Reply
 21. Tran Tuong June 8, 2018 Reply
 22. Nhung Đào June 8, 2018 Reply
 23. Nhung Đào June 8, 2018 Reply
 24. hoang thi June 8, 2018 Reply
 25. hoang thi June 8, 2018 Reply
 26. Để Tui Tính June 8, 2018 Reply
 27. Chấn Ban Lý June 8, 2018 Reply
 28. Thanh Võ Ngọc June 8, 2018 Reply

Leave a Reply