Tứ Trụ Nhạc Vàng – Nhật Trường, Duy Khánh, Chế Linh, Hùng Cường – Nhạc Vàng Tuyển Chọn“Tứ Trụ Nhạc Vàng” là danh xưng mà người nghe nhạc xưng tụng 4 giọng ca nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu : Hùng Cường, Duy Khánh, Nhật…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Nga. Nguyen June 7, 2018 Reply

Leave a Reply