Thư Về Em Gái Thành Đô – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThư Về Em Gái Thành Đô Tác giả: Duy Khánh Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em Về kể chuyện rừng xanh, Chuyện vui buồn quân ngũ, Chuyện quân hành …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Phượng Vân June 7, 2018 Reply
  2. Tho Tran June 7, 2018 Reply
  3. TRUONGKY LE June 7, 2018 Reply
  4. cong le June 7, 2018 Reply

Leave a Reply