Chiếc Khăn Piêu – Bạch Duy Khánh | Tập 5 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2017 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXuất hiện trên sân khấu với ngoại hình điển trai cùng bộ áo dài truyền thống nổi bật, Bạch Duy Khánh đã thể hiện bài hát “Chiếc khăn Piêu” trong…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

43 Comments

 1. Thanh Mai June 7, 2018 Reply
 2. Dang Dung June 7, 2018 Reply
 3. candy Tran June 7, 2018 Reply
 4. Sang Nguyen June 7, 2018 Reply
 5. FANCY TV June 7, 2018 Reply
 6. Game Việt June 7, 2018 Reply
 7. Thanh Nhã Hồ June 7, 2018 Reply
 8. Hung Le June 7, 2018 Reply
 9. Huong Đang June 7, 2018 Reply
 10. NTT gg June 7, 2018 Reply
 11. Linh Nguyen June 7, 2018 Reply
 12. hong nguyen June 7, 2018 Reply
 13. long Pham June 7, 2018 Reply
 14. Thúy PuiH June 7, 2018 Reply
 15. Trâm Bích June 7, 2018 Reply
 16. Cường Pro June 7, 2018 Reply
 17. Hoang Tran June 7, 2018 Reply
 18. Tran Nguyen June 7, 2018 Reply
 19. Han Dang June 7, 2018 Reply
 20. Lam Cam June 7, 2018 Reply
 21. DUY KHÁNH June 7, 2018 Reply
 22. DUY KHÁNH June 7, 2018 Reply
 23. Ny Ny June 7, 2018 Reply
 24. Ngọc Hoài June 7, 2018 Reply
 25. hien lương June 7, 2018 Reply
 26. Linh Thùy June 7, 2018 Reply
 27. Toàn Lê Thị June 7, 2018 Reply
 28. Hiep Nguyen June 7, 2018 Reply
 29. Lỳ Gaming June 7, 2018 Reply
 30. Hoan Dinhvanhoan June 7, 2018 Reply
 31. Tran Nhi June 7, 2018 Reply
 32. Hoa Trinh June 7, 2018 Reply
 33. Hoa Trinh June 7, 2018 Reply
 34. Hà Huỳnh June 7, 2018 Reply
 35. Hoàng Nguyễn June 7, 2018 Reply
 36. Mai Hoang June 7, 2018 Reply
 37. đoraemon shop June 7, 2018 Reply
 38. Hung Chi June 7, 2018 Reply

Leave a Reply