Nỗi Buồn Sa Mạc – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNỗi Buồn Sa Mạc – Tuấn Vũ Biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu niềm đau Trời tối mây đen, đêm đêm trăng ngủ đâu À uí… đi giữa sa mạc mênh mông Mơ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Tu Trinh Hoang June 6, 2018 Reply
 2. Hang Nguyen June 6, 2018 Reply
 3. nguyen cuong June 6, 2018 Reply
 4. ngoc tuan chau June 6, 2018 Reply
 5. Tùng Anh June 6, 2018 Reply
 6. Bangtam Nguyen June 6, 2018 Reply
 7. Dao Pham June 6, 2018 Reply
 8. Thuy Nguyen June 6, 2018 Reply
 9. Kim Yến June 6, 2018 Reply
 10. Kim Yến June 6, 2018 Reply
 11. Trieu Nguyen June 6, 2018 Reply
 12. Kim Yến June 6, 2018 Reply
 13. Duy Khanh Nguyen June 6, 2018 Reply
 14. mai pham June 6, 2018 Reply
 15. Do Nguyen June 6, 2018 Reply
 16. Đắc Lê June 6, 2018 Reply
 17. hoa Luu June 6, 2018 Reply
 18. Toan Ngo June 6, 2018 Reply
 19. Châm Nghiêm June 6, 2018 Reply
 20. Khánh Cái June 6, 2018 Reply
 21. Huong bich huong June 6, 2018 Reply
 22. phan huyen June 6, 2018 Reply
 23. SongLinh Nguyen June 6, 2018 Reply
 24. Thi Ho June 6, 2018 Reply

Leave a Reply