LIVESHOW DUYÊN PHẬN | PHẦN 1 | ĐÀM VĨNH HƯNG, LỆ QUYÊN, THU HẰNG BOLERO – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLiveshow Duyên Phận | Phần 1 | Đàm Vĩnh Hưng Ca sỹ khách mời: Lệ Quyên, Nhóm Apple, Minh Thảo, Phượng Vũ, Thu Hằng Bolero Để cập nhật thông tin chi …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Anh Hoàng June 6, 2018 Reply
 2. bao dang June 6, 2018 Reply
 3. thu huong June 6, 2018 Reply
 4. Anh Hoàng June 6, 2018 Reply
 5. Lan Nguyen June 6, 2018 Reply
 6. Lan Lan June 6, 2018 Reply
 7. linh duong June 6, 2018 Reply
 8. Tuan Anh June 6, 2018 Reply
 9. Cindy Dang June 6, 2018 Reply
 10. Cindy Dang June 6, 2018 Reply
 11. Son Tran June 6, 2018 Reply
 12. Yuki Khánh June 6, 2018 Reply
 13. Kim Tiền June 6, 2018 Reply
 14. Song Huong June 6, 2018 Reply
 15. iPro Rose June 6, 2018 Reply
 16. hien quach June 6, 2018 Reply
 17. hien quach June 6, 2018 Reply

Leave a Reply