Hương Thủy, Thế Sơn, Calvin Hiệp – Tân cổ “Quán Gấm Đầu Làng” (Giao Tiên, Thanh Tòng) PBN 106 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHương Thủy, Thế Sơn, Calvin Hiệp – Tân cổ “Quán Gấm Đầu Làng” (Tân nhạc: Giao Tiên, Vọng cổ: Thanh Tòng) Paris By Night 106 – Lụa ©2012 published by …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. Thuy Nga June 6, 2018 Reply
 2. Khanh Pham Pham June 6, 2018 Reply
 3. Dịu Nguyễn June 6, 2018 Reply
 4. Kevin Mai June 6, 2018 Reply
 5. 500night June 6, 2018 Reply
 6. *Angel* Nguyen June 6, 2018 Reply
 7. Loan Nguyễn June 6, 2018 Reply
 8. Tam Nguyen June 6, 2018 Reply
 9. RLE June 6, 2018 Reply
 10. Can Lê June 6, 2018 Reply
 11. Thinh Luong June 6, 2018 Reply
 12. Nhac Sen June 6, 2018 Reply
 13. Phuong My June 6, 2018 Reply

Leave a Reply