Hai Mùa Mưa Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuấn Vũ sang Mỹ năm 1979 và định cư ở San Francisco. Tuấn Vũ theo nghiệp ca sĩ từ đầu những năm 1980 và trở thành ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng. Đến nay…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Son Nguyen June 6, 2018 Reply
  2. Thao Tran June 6, 2018 Reply
  3. Son Do June 6, 2018 Reply
  4. quynhtram Nguyen June 6, 2018 Reply
  5. Cu E June 6, 2018 Reply
  6. mong tranthanh June 6, 2018 Reply
  7. Tam Tranvan June 6, 2018 Reply

Leave a Reply