Chuyện Một Đêm Hè – Nguyên Khang & Hoàng Thục Linh (Chuyển ngữ: Hà Quang Minh) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐây là nhạc phẩm One Summer’s Night trong phim “Chelsia My love”(Hong Kong 1976) do Kenny Bee và Chelsia Chan trình bày. Nhạc phẩm này đuược …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

48 Comments

 1. mtran2905 June 6, 2018 Reply
 2. Win Win June 6, 2018 Reply
 3. Phương Lê June 6, 2018 Reply
 4. A li June 6, 2018 Reply
 5. dao le June 6, 2018 Reply
 6. Minh Truc Le June 6, 2018 Reply
 7. Thuy Nguyen June 6, 2018 Reply
 8. duc truong Doanh June 6, 2018 Reply
 9. Công Sơn Hồ June 6, 2018 Reply
 10. Kimngan Nguyen June 6, 2018 Reply
 11. Đô la Tiền June 6, 2018 Reply
 12. Tien Tran June 6, 2018 Reply
 13. Khanh Kieu June 6, 2018 Reply
 14. thuong nguyen June 6, 2018 Reply
 15. Steffie Trinh June 6, 2018 Reply
 16. Mai Nguyen June 6, 2018 Reply
 17. Julie Le June 6, 2018 Reply
 18. hai nguyen June 6, 2018 Reply
 19. vu son June 6, 2018 Reply
 20. Long Nguyễn June 6, 2018 Reply
 21. Chung Diep June 6, 2018 Reply
 22. Phuong Dangthanh June 6, 2018 Reply
 23. Ly Nguyen June 6, 2018 Reply
 24. Mee Bee June 6, 2018 Reply
 25. Long Nguyen June 6, 2018 Reply
 26. T Vo June 6, 2018 Reply
 27. vi le June 6, 2018 Reply
 28. vi le June 6, 2018 Reply
 29. vi le June 6, 2018 Reply
 30. Đakao Huynh June 6, 2018 Reply
 31. Equus919 June 6, 2018 Reply
 32. Nam Nguyen June 6, 2018 Reply
 33. tuyen doan June 6, 2018 Reply
 34. Pham Huy Vu June 6, 2018 Reply
 35. nguyen Hien June 6, 2018 Reply
 36. thu vang June 6, 2018 Reply
 37. Van Dang June 6, 2018 Reply
 38. Đặng Huy June 6, 2018 Reply
 39. quan phan June 6, 2018 Reply
 40. Chi Lam June 6, 2018 Reply
 41. vi le June 6, 2018 Reply
 42. Quocviet Ngo June 6, 2018 Reply
 43. thanh son Vo June 6, 2018 Reply

Leave a Reply