Chuông chiều – Tuấn Vũ [Thánh ca] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChuông chiều vang đâu đây, vọng tiếng cầu kinh vơi đầy. Ru hồn ai bơ vơ thầm nhắc cho ai hừng hỡ. Nơi niềm xa xăm đó, Cha đứng trông mong chờ giang…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Nghia Le June 6, 2018 Reply
  2. phan cam June 6, 2018 Reply
  3. TINHLO LT June 6, 2018 Reply
  4. Hằng Đặng June 6, 2018 Reply
  5. Vu Dinh Chien June 6, 2018 Reply
  6. Vuong Son Ha June 6, 2018 Reply

Leave a Reply