Sầu Cố Đô – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Ca Xứ Huế (Karaoke DVD): Các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của cố đô Huế: Khúc Tình Ca Xứ Huế, Thương Về Miền Trung, Mưa Trên Phố Huế, Thương Về Cố.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Khang Tuấn June 5, 2018 Reply
 2. Vang Soai Tran June 5, 2018 Reply
 3. Tien Nguyen June 5, 2018 Reply
 4. Tien Nguyen June 5, 2018 Reply
 5. Xuyen Le June 5, 2018 Reply
 6. anh vo June 5, 2018 Reply
 7. Cần Nguyễn June 5, 2018 Reply
 8. NGHĨA Nguyễn June 5, 2018 Reply
 9. Vanngoc Nguyen June 5, 2018 Reply
 10. Phuov Do June 5, 2018 Reply
 11. Chuan Le June 5, 2018 Reply
 12. Vanhao Mai June 5, 2018 Reply
 13. ĐỨC VỊ June 5, 2018 Reply
 14. Huyen My June 5, 2018 Reply
 15. VĂN BỐN June 5, 2018 Reply
 16. Nhân Lê June 5, 2018 Reply
 17. Thi B June 5, 2018 Reply
 18. thuTrang trang June 5, 2018 Reply
 19. Van Nguyen Hai June 5, 2018 Reply
 20. Duong Pham June 5, 2018 Reply
 21. Loi Ngoc June 5, 2018 Reply
 22. Minh Chau June 5, 2018 Reply
 23. Oanh Nguyen June 5, 2018 Reply
 24. hao nam anh June 5, 2018 Reply
 25. Trường Iil June 5, 2018 Reply
 26. Tám Gà June 5, 2018 Reply

Leave a Reply