Mưa nửa đêm – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

45 Comments

 1. thy tran June 5, 2018 Reply
 2. Loc Vuong June 5, 2018 Reply
 3. Spu Nguyen June 5, 2018 Reply
 4. minh nguyen June 5, 2018 Reply
 5. duc tran June 5, 2018 Reply
 6. Lan Trần Lan June 5, 2018 Reply
 7. quach thanh June 5, 2018 Reply
 8. Thi Van Lam June 5, 2018 Reply
 9. Hien Pham June 5, 2018 Reply
 10. Andru Nguyễn June 5, 2018 Reply
 11. Dinh Doan June 5, 2018 Reply
 12. Than Nguyen June 5, 2018 Reply
 13. Hươngg Tâyy June 5, 2018 Reply
 14. Hien Pham June 5, 2018 Reply
 15. khoang phong June 5, 2018 Reply
 16. Kia Truong June 5, 2018 Reply
 17. cường lê June 5, 2018 Reply
 18. Manhthang Phan June 5, 2018 Reply
 19. Manhthang Phan June 5, 2018 Reply
 20. Phong Le June 5, 2018 Reply
 21. chau linh June 5, 2018 Reply
 22. Thi Van Lam June 5, 2018 Reply
 23. Phương Lê June 5, 2018 Reply
 24. Mảo Nguyên June 5, 2018 Reply
 25. Thi Van Lam June 5, 2018 Reply
 26. Nghĩa Trần June 5, 2018 Reply
 27. Nhân Trọng June 5, 2018 Reply
 28. Antonio Nguyen June 5, 2018 Reply
 29. Thành Trình June 5, 2018 Reply
 30. tam Duong June 5, 2018 Reply
 31. Long Nguyễn June 5, 2018 Reply
 32. Lee Trung Khoai June 5, 2018 Reply
 33. Huy Ho June 5, 2018 Reply
 34. Nguyen Tam June 5, 2018 Reply
 35. Thiên Trúc Lê June 5, 2018 Reply
 36. Dientam Ho June 5, 2018 Reply
 37. Nguyễn Tuyến June 5, 2018 Reply
 38. hoài hạ June 5, 2018 Reply

Leave a Reply