Đường xưa lối cũ – Tuấn Vũ, Viết Thanh | Full album – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTracklist: 1. Lời giới thiệu 2. Ánh trăng đêm buồn – Viết Thanh 3. Thuyền xa bến đỗ – Tuấn Vũ 4. T ìm lại người xưa – Viết Thanh 5. Góc giáo…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Ho Nguyen June 5, 2018 Reply
 2. Son Dinh June 5, 2018 Reply
 3. Dai Le June 5, 2018 Reply
 4. Dan Huynh June 5, 2018 Reply
 5. Loc Truong June 5, 2018 Reply
 6. Chinh an June 5, 2018 Reply
 7. Thành Lập June 5, 2018 Reply
 8. Thu Nguyen June 5, 2018 Reply
 9. Thu Nguyen June 5, 2018 Reply
 10. Tho Dang Thanh June 5, 2018 Reply
 11. Hoan Hoang June 5, 2018 Reply
 12. thach ha June 5, 2018 Reply
 13. Quang Trinh June 5, 2018 Reply
 14. nguyen vietlai June 5, 2018 Reply
 15. Tung Phuong June 5, 2018 Reply
 16. Phong Thanh June 5, 2018 Reply
 17. Huơng Phạm June 5, 2018 Reply
 18. Quyet Nguyen June 5, 2018 Reply
 19. Nguyen Tien Dat June 5, 2018 Reply
 20. thuỷ kim June 5, 2018 Reply
 21. KimAnh Chung June 5, 2018 Reply

Leave a Reply