Đan Nguyên – Tiếng Hát Nửa Đêm (Trịnh Lâm Ngân) GLORIA 3 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMọi đóng góp cho việc trùng tu Giáo Xứ St. Columban xin liên lạc: Hùng Jim Nguyễn (GX St. Columban) 714-872-1999 **Đan Nguyên – Tiếng Hát Nửa Đêm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

40 Comments

 1. Thuy Nga June 5, 2018 Reply
 2. Ngan Nguyen June 5, 2018 Reply
 3. THUY DOAN June 5, 2018 Reply
 4. Vinh Bui June 5, 2018 Reply
 5. đan tiền June 5, 2018 Reply
 6. Thanh Võ Ngọc June 5, 2018 Reply
 7. Ron Pham June 5, 2018 Reply
 8. Kiên Vũ June 5, 2018 Reply
 9. Giaminh Soai June 5, 2018 Reply
 10. Nguyễn Chí June 5, 2018 Reply
 11. Tài Nguyễn June 5, 2018 Reply
 12. Thanh Võ Ngọc June 5, 2018 Reply
 13. Lam Le June 5, 2018 Reply
 14. Trung Tran June 5, 2018 Reply
 15. Nhung Thái June 5, 2018 Reply
 16. Nhat Tran June 5, 2018 Reply
 17. Vuong2010 Dovan June 5, 2018 Reply
 18. Vuong2010 Dovan June 5, 2018 Reply
 19. Vuong2010 Dovan June 5, 2018 Reply
 20. Thuy Trang June 5, 2018 Reply
 21. phuong han kim June 5, 2018 Reply
 22. Truc Do Khanh June 5, 2018 Reply
 23. Phuong Tuongvan June 5, 2018 Reply
 24. Bjn Nguyen June 5, 2018 Reply
 25. thanh vo thi June 5, 2018 Reply
 26. Ngọc Vương June 5, 2018 Reply
 27. Hà Phạm Thu June 5, 2018 Reply
 28. Chinh Legia June 5, 2018 Reply
 29. Ho Tu June 5, 2018 Reply
 30. Huyen Nguyenthu June 5, 2018 Reply
 31. tunglam do June 5, 2018 Reply
 32. Lan Nguyen June 5, 2018 Reply
 33. Thuc Chau June 5, 2018 Reply
 34. kiep so June 5, 2018 Reply
 35. kim Hong June 5, 2018 Reply
 36. Daniel Truong June 5, 2018 Reply
 37. Hang Dang June 5, 2018 Reply
 38. Qui Ngô Văn June 5, 2018 Reply
 39. somsack hansom June 5, 2018 Reply

Leave a Reply