Số Kiếp – Đan Nguyên (Sáng Tác: Thiên Giang) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát được trích từ DVD giải sáng tác năm 2010. Website: http://trungtamasia.com Facebook: http://facebook.com/theasiachannel.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

29 Comments

 1. meo Mai June 4, 2018 Reply
 2. Hung Phan June 4, 2018 Reply
 3. Thanh Chi June 4, 2018 Reply
 4. Knul Ythao June 4, 2018 Reply
 5. thiengiap hoang June 4, 2018 Reply
 6. Khanh Nguyen June 4, 2018 Reply
 7. Lan Nguyen June 4, 2018 Reply
 8. kimanh nguyen June 4, 2018 Reply
 9. honh pham June 4, 2018 Reply
 10. Th Nguyễn June 4, 2018 Reply
 11. Lan Nguyen June 4, 2018 Reply
 12. Không Tên June 4, 2018 Reply
 13. Nam Doan Ngoc June 4, 2018 Reply
 14. Princess Đan June 4, 2018 Reply
 15. Thuy Trang June 4, 2018 Reply
 16. quy Nguyen June 4, 2018 Reply
 17. Dũng Vũ June 4, 2018 Reply
 18. Thảo Hạ June 4, 2018 Reply
 19. Mai Thị Thơm June 4, 2018 Reply
 20. Thành Đỗ June 4, 2018 Reply
 21. Thi Hong Nguyen June 4, 2018 Reply
 22. buon Nguyen June 4, 2018 Reply
 23. Lan Nguyen June 4, 2018 Reply
 24. Lan Nguyen June 4, 2018 Reply
 25. Ly Nguyen June 4, 2018 Reply
 26. Hanh Nguyen June 4, 2018 Reply
 27. Yaasuo LOL June 4, 2018 Reply

Leave a Reply