Mai Lỡ Mình Xa Nhau – Hương Lan & Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLIÊN KHÚC 1 Nhớ Về Em Những Ngày Xưa Thân Ái Mất Nhau Rồi LIÊN KHÚC 2 – 8:31 Em Đi Mùa Cưới Trăng Tàn Trên Hè Phố Những Đóm Mắt Hỏa Châu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. sky ocean June 4, 2018 Reply
 2. sky ocean June 4, 2018 Reply
 3. sky ocean June 4, 2018 Reply
 4. Thúy Mỹ June 4, 2018 Reply
 5. Vlogs LTL June 4, 2018 Reply
 6. Tam Le June 4, 2018 Reply
 7. Vantoan Nguyen June 4, 2018 Reply
 8. Vy Nguyễn June 4, 2018 Reply
 9. Oanh Kim June 4, 2018 Reply
 10. Hung Op June 4, 2018 Reply
 11. Oliver Even June 4, 2018 Reply
 12. Chi Nhieu Lam June 4, 2018 Reply
 13. Trí Nguyen June 4, 2018 Reply
 14. Thư Hiên June 4, 2018 Reply

Leave a Reply to Thư Hiên Cancel reply