«FIRST LOOK – ASIA 73» Cặp Đôi Cát Lynh và Huỳnh Phi Tiễn [BEHIND THE SCENES] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnAsia 73 và The Making of Asia hiện vẫn chưa được hé lộ nhưng những video clip review sau hậu trường sẽ được ra mắt với các bạn lần lượt trong thời gian…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Hẹn Hò Radio June 4, 2018 Reply
 2. Han Thoa June 4, 2018 Reply
 3. Brittni Ho June 4, 2018 Reply
 4. Quan Phan June 4, 2018 Reply
 5. Andy Hoang June 4, 2018 Reply
 6. Thien Thuan Tran June 4, 2018 Reply
 7. Huy Võ June 4, 2018 Reply
 8. vietchanchinh June 4, 2018 Reply
 9. AsadWinter T June 4, 2018 Reply
 10. diana Thai June 4, 2018 Reply
 11. AsadWinter T June 4, 2018 Reply
 12. Doredoreamondore June 4, 2018 Reply
 13. marie nguyen June 4, 2018 Reply

Leave a Reply