Đa tạ – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTiếng hát Duy Khánh 1 – Trước 1975 -uploaded in HD at http://www.TunesToTube.com.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

  1. ngocsuong le June 4, 2018 Reply
  2. Tuoi Khuong June 4, 2018 Reply
  3. ha Hương Tran June 4, 2018 Reply
  4. duy hoang June 4, 2018 Reply
  5. Mộng Ảo June 4, 2018 Reply
  6. Đào Hưng June 4, 2018 Reply
  7. Ut hay Le Van Ut June 4, 2018 Reply
  8. Hưng Trần June 4, 2018 Reply
  9. huong nguyen June 4, 2018 Reply
  10. Hiep Vo June 4, 2018 Reply

Leave a Reply