Tình Thắm Duyên Quê – Ngọc Huyền – Mạnh Đình – Giao lưu ca sĩ Mạnh Đình – Nhạc Vàng Tuyển Chọnca khúc Tình Thắm Duyên Quê với phần thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Huyền và Nghệ sĩ Mạnh Đình trong liveshow 10 năm viễn xứ. Theo dõi thông tin và hình ảnh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. KN Toys Channel June 3, 2018 Reply
  2. Phuong Le June 3, 2018 Reply
  3. Loan Cam June 3, 2018 Reply
  4. Trung Le Phuoc June 3, 2018 Reply
  5. Tuyen Anh June 3, 2018 Reply

Leave a Reply