Mười Năm Tình Cũ _ Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.facebook.com/groups/chelinhfc/ (Facebook những người thích ca sĩ Chế Linh) Các Bác không bàn chính trị, không so sánh với các ca sĩ khác nhé, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

32 Comments

 1. Thanh Nguyen June 3, 2018 Reply
 2. Trung Thanh June 3, 2018 Reply
 3. Hà Phan June 3, 2018 Reply
 4. Nghia Nguyen June 3, 2018 Reply
 5. K M June 3, 2018 Reply
 6. tuan dinh June 3, 2018 Reply
 7. phi tan June 3, 2018 Reply
 8. Hậu êhdfow June 3, 2018 Reply
 9. Minh haong June 3, 2018 Reply
 10. Vien Nguyen Kim June 3, 2018 Reply
 11. Sắc Lê June 3, 2018 Reply
 12. Binh Lyvan June 3, 2018 Reply
 13. anhphuong le June 3, 2018 Reply
 14. Bình Hoàng June 3, 2018 Reply
 15. Duc Trieu June 3, 2018 Reply
 16. Ty Van Van June 3, 2018 Reply
 17. Phượng Loan June 3, 2018 Reply
 18. Laivan Dao June 3, 2018 Reply
 19. 官協炵 June 3, 2018 Reply
 20. Ngocbinh Do June 3, 2018 Reply
 21. Nga Nguyen June 3, 2018 Reply
 22. Sinh Vo June 3, 2018 Reply
 23. Hung Nguyen June 3, 2018 Reply
 24. vinh bui June 3, 2018 Reply
 25. Quoc Hai Luu June 3, 2018 Reply
 26. Manhho tronghô June 3, 2018 Reply

Leave a Reply